Robovský Jan, RNDr., Ph.D. Tisk

Publikace vědeckovýzkumného a tvůrčího charakteru (s IF)

• Robovský J., Řičánková V. & Zrzavý J., 2008. Phylogeny of Arvicolinae (Mammalia, Cricetidae): utility of morphological and molecular data sets in a recently radiating clade. Zoologica Scripta 37: 571-590.

• Groves C. P., Fernando P. & Robovský J., 2010. The sixth rhino: a taxonomic re-assessment of the critically endangered Northern white rhinoceros. PLoS ONE 5(4): e9706; doi:10.1371/journal.pone.0009703.

• Groves C. & Robovský J., 2011. African rhinos and elephants: biodiversity and its preservation. Pachyderm 50: 69-71.

•Pavelková Řičánková V., Robovský  J., Riegert J., 2014. Ecological Structure of Recent and Last Glacial Mammalian Faunas in Northern Eurasia: The Case of Altai-Sayan Refugium. PLoS ONE 9(1): e85056. doi:10.1371/journal.pone.0085056.

• Pohlová L., Schepsky P., Lehmann T., Hochkirch A., Masopustová R., Šimek J., Schoo W., Vodička R., Robovský J., 2014. Defining management units for European captive aardvarks. Zoo Biology 33: 433-439.

• Levý E., Putnová L., Štohl R., Svobodová K.,Matoušková J., Robovský J., Lamka J., Vrtková I., Ernst M., 2015. Utility of several microsatellite markers for the genetic characterisation of three ex situ populations of threatened caprine taxa (Capra aegagrus, C. cylindricornis and C. falconeri). Archives Animal Breeding 58: 365-372.

• Pavelková V., Robovský J., Riegert J., Zrzavý J., 2015. Regional patterns of postglacial changes in the Palearctic mammalian diversity indicate retreat to Siberian steppes rather than extinction. Scientific Reports 5:12682; doi: 10.1038/srep12682.

• Stachurska A., Robovský J., Bocian K., Janczarek I., 2015. Changes of coat cover in primitive horses living on a reserve. Journal of Animal Science 2015.93: 1411-1417. 

Publikace vědeckovýzkumného a tvůrčího charakteru (bez IF)

• Havelková P., Robovský J., Audy M. & De Pascual, A.D. 2006. Brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the Roraima tepui (Carnivora: Procyonidae). Lynx (Praha) 37: 123–130.

• Robovský J., 2007. Druhy, které jsou mezidruhovými kříženci – chránit je či nikoliv? Species that are interspecies crosses – to conserve them or not? Gazella (Zoo Praha) 34: 51-64 (v české a anglické verzi).

• Robovský J., 2009. Przewalski horse: a review of controversies over its taxonomy, phylogeny and full-bloodedness. Equus (Zoo Praha) 3(1): 57-112.

• Robovský J., 2010. Jelen bělohubý a sambar skvrnitý – je pro ně v našich zoo místo? The White-lipped Deer and the Visayan Spotted Deer – is there room for them in our zoos? Gazella (Zoo Praha) 37: 183-193 (v české a anglické verzi).

• Řičánková V., Robovský J. & Pokorný P., 2010. Tundras and climate change: A mammalian perspective, pp. 151-160 (chapter in – Gutierrez B.& Pena C. (eds.): Tundras: Vegetation, Wildlife and Climate Trends, Nova Science Publishers, Inc.).

• Melichar L. & Robovský J., 2012. Defence formation in the captive group of golden takin (Budorcas bedfordi). Der zoologische Garten 81: 206-209.

• Mlíkovský J., Benda P., Moravec J., Robovský J. & Ekrt B., 2011. Emil Holub´s collection of vertebrates in the National Museum in Prague, Czech Republic. Editio Monographica Musei  Nationalis Pragae 13: 113-163.

• Sleightholme S. R., Robovský J. & Vohralík V., 2012. Description of four newly discovered Thylacine pouch young and a comparison with Boardman (1945). Australian Zoologist 36(2): 232-238.

• Čeněk M., Voldřichová M., Robovský J., 2014. Sallačova sbírka jelenovitých (Vilém Sallač´s collection of cervids). Kritický katalog. Národní zemědělské muzeum Praha, Praha, 239 pp., ISBN: 978-80-86874-51-7, ISSN 0862-8483.

• Robovský J., Novotná A., Voldřichová M., Bušta J., Benda P., Kůs E., 2014. Revised catalogue of the Equidae (Mammalia, Perissodactyla) in the collection of the Hippological Museum, Slatiňany and several other collections of domestic equids in the Czech Republic. Gazella 41: 99-121.

• Robovský J., Novotná A., Čulík L., Kůs L., Benda P., 2014. Revised catalogue of wild equids in the collection of the National Museum, Prague, and several other collections in the Czech Republic (Perissodactyla: Equidae). Lynx 45: 97-138.

• Robovský J., Sleightholme S. R., Vohralík V., Benda P., 2015. Specimens of Thylacinus cynocephalus in collections of the Czech Republic (Mammalia: Thylacinidae). Journal of National Museum (Prague), Natural History Series 184(2): 43-50.

• Robovský J., Čulík L., Melichar L., 2015. Kolik je žiraf a okapi? How many species of giraffes and okapis are there? Gerenuk (Sborník komisí pro antiopy a žirafy při UCSZOO – Proceedings of the UCSZOO antelope and giraffe comittes) 1: 58-59.

• Ernst M., Robovský J., Svobodová K., Pohlová L., 2015. Genetické analýzy krkonošské populace jelena evropského. In: Šustr P. et al. - Jeleni v Krkonoších / Jelenie w Karkonoszach. Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra: 200 pp.