Poláková Simona, Mgr. Tisk

Odborné články

2011

- Svobodová J., Matěna J., Kopáček J., Poláková S., Vrba J. (in press): Spatial and temporal changes of benthic macroinvertebrate assemblages in acidified streams in the Bohemian Forest (Czech Republic). Aquatic Insects

- Musil P., Musilová Z., Fuchs R., Poláková S.(2011): Long-term changes in numbers and distribution of wintering waterbirds in the Czech Republic, 1966 - 2008. Bird Study, on-line first

- Beránková P., Máchová J., Kolářová J., Randák T., Poláková S. (2011): Vliv způsobu extrakce říčních sedimentů na výsledky vybraných ekotoxikologických testů. Chemické listy 105 (6): 476-481

- Fiedler J., Přibáň V., Škoda O., Schenk I., Schenková V., Poláková S. (2011):  Cognitive outcome after EC-IC bypass surgery in hemodynamic cerebral ischemia. Acta Neurochirurgica, Volume 153, Number 6: 1303-1312

- Musilová Z., Musil P., Fuchs R., Poláková S. (2011): Territory settlement and site fidelity in the Reed Bunting Emberiza schoeniclus in a patchy environment of fishponds. Bird Study 58, 68–77

2010

- Hájek J., Poláková S. (2010): The impact of cutting, liming and fertilizing on characteristics of abandoned upland meadows in the Czech Republic. Grass and Forage Science 64: 410 - 420

2008

- Štěpánek Z., Burda P., Gottwald J., Kašparová M., Poláková S., Tesařík R. (2008): Adrenergic stimulation and elevated blood lactate levels. Intensive care medicine 34 (Suppl. 1): 236

2007

- Kortan D., Adámek Z., Poláková S. (2007): Winter predation by otter, Lutra lutra, on carp pond systems in South Bohemia (Czech Republic). Folia Zoologica 56(4): 416-428

2006

- Poláková S., Fuchs R. (2006): Where to breed? Advise for Eurasian Blackbirds in České Budějovice, Czech Republic. Journal of Ornithology 147(5): 231

- Poláková S., Fuchs R. (2006): How to search for nests of Eurasian Blackbird. Journal of Ornithology 147(5): 231

 

Kapitoly v monografiích

2003

- Poláková S. et al. (2003): Predace kosích hnízd (Predation on nests of Blackbirds). In: Fuchs et al. (2003): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy (Atlas of breeding birds in Prague): 174-175. ČSO, Praha.

 

Abstrakty z konferencí

Projekty řešené pracovníky a studenty PřF JU

2010

Sýkorová J., Poláková S., Fuchs R. (2010): Ty máš ale velké oči! 37. etologická konference, Smolenice (SK), 15. – 17. 11. 2010. Poster

Beránková J., Poláková S., Fuchs R. (2010): Ty máš ale divnou hlavu! 37. etologická konference, Smolenice (SK), 15. – 17. 11. 2010. Poster

Poláková S., Musil P., Musilová Z. (2010): Effect of habitat variables on the long-term changes in numbers of wintering waterfowl on particular wetland sites the Czech Republic. 18th European Birdo Census Council, Caceres, 22.-26. 3. 2010. Poster.

2009

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2009): 2D demonstration – useful tool for testing cognitive abilities in birds? 31st International Ethological Conference, Rennes, 19. – 24. 8. 2009

- Musil P., Musilova Z., Haas M., Fuchs R., Polakova S. (2009).: How important are climatic changes for wintering waterbirds in Central Europe: Analysis of Long-term changes (1966-2008) in numbers and distribution of wintering waterbirds in Czechia Abstracts of the 7th EOU Conference, Zurich 2009: p. 60. Přednáška

- Milan L., Poláková S. (2009): Reakce čížka obecného (Carduelis spinus), zvonka zeleného (Carduelis chloris) a sýkory koňadry (Parus major) na atrapu krahujce obecného (Accipiter nisus) v klecových experimentech. Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

2008

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2008): 2D prezentace – vhodný prostředek pro testování kognitivních schopností? Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus). Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2008): Cage experiments – a potentiality to study predator recognition in birds? Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Does starvation support courage in Great Tits? Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Milan L., Poláková S., Fuchs R. (2008): Eurasian siskin and Greenfinch as a model species in recognition and categorization of predators in cage experiments. Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Milan L., Poláková S., Fuchs R. (2008): Pěnkava jikavec a zvonek zelený jako modelové druhy v klecových pokusech s rozpoznáváním a hodnocením predátorů. Poster. Zoologické dny, České Budějovice, 14. -15. 2. 2008

- Musil P., Musilová Z., Slabayová K., Ridzoň J., Darolová A., Karaska D., Topercer J., Poláková S., Fuchs R. (2008): Vliv klimatických změn na početnost zimujících vodních ptáků ve střední Evropě. Srovnávací analýza údajů z České republiky a Slovenska. Přednáška. Zoologické dny, České Budějovice, 14. -15. 2. 2008

- Rozsypal J., Poláková S., Fuchs R. (2008): Lze rozpoznávání a hodnocení predátorů studovat v klecových experimentech? (poster) Zoologické dny, 14.-15.2. 2008 v Českých Budějovicích

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Hlad podporuje statečnost sýkor koňader. (poster) Zoologické dny, 14.-15.2. 2008 v Českých Budějovicích

2006

- Poláková S., Strnad M., Něměc M., Fuchs R. (2006): How Shrikes defend their nests? Animal Behavior Society Annual Meeting, 12. - 16. 8. 2006, Snowbird (USA)

2004

- Poláková S., Fuchs R. (2004): Kde hledají predátoři kosí hnízda? (Where predators look for Blackbird nests?) 31. ethological conference of ČSEtS, 15. – 17. 4. 2004 (SK)

- Poláková S., Vančová K., Fuchs R. (2004): What we know about Blackbird parental troubles in the city of České Budějovice (Czech Republic). (poster) British Ecological Society Annual Meeting, 7. – 9. 9. 2004, Lancaster (GB)

- Poláková S., Vančová K., Fuchs R. (2004): Jak se hnízdí kosům v Českých Budějovicích? (What´s about nesting of Blackbirds in České Budějovice?) (poster) Zoologické dny 2004, 12. – 13. 2. 2004, Brno (CZ)

2003

- Poláková S., Fuchs R. (2003): Predace hnízd kosa černého (Turdus merula) v Českých Budějovicích. (Predation of Blackbird nests (Turdus merula) in České Budějovice) (poster). Zoological days 2003, 13. – 14. 2. 2003, Brno (CZ)

2002

- Ševčík J., Poláková S. (2002): Results of the monitoring of waterfowl on fishponds in the Trebon Basin Biosphere reserve in 1986 – 2000. (poster) EuroMAB workshop: The role of wetlands in biosphere reserves, Mikulov (CZ)

 

Postery

Projekty řešené pracovníky a studenty PřF JU

2010

Sýkorová J., Poláková S., Fuchs R. (2010): Ty máš ale velké oči! 37. etologická konference, Smolenice (SK), 15. – 17. 11. 2010. Poster

Beránková J., Poláková S., Fuchs R. (2010): Ty máš ale divnou hlavu! 37. etologická konference, Smolenice (SK), 15. – 17. 11. 2010. Poster

Poláková S., Musil P., Musilová Z. (2010): Effect of habitat variables on the long-term changes in numbers of wintering waterfowl on particular wetland sites the Czech Republic. 18th European Birdo Census Council, Caceres, 22.-26. 3. 2010. Poster.

2009

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2009): 2D demonstration – useful tool for testing cognitive abilities in birds? 31st International Ethological Conference, Rennes, 19. – 24. 8. 2009

- Milan L., Poláková S. (2009): Reakce čížka obecného (Carduelis spinus), zvonka zeleného (Carduelis chloris) a sýkory koňadry (Parus major) na atrapu krahujce obecného (Accipiter nisus) v klecových experimentech. Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

2008

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2008): 2D prezentace – vhodný prostředek pro testování kognitivních schopností? Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Vliv hladovění na ochotu riskovat u sýkory koňadry (Parus major) a sýkory modřinky (Parus caeruleus). Poster. Zoologické dny, 12. – 13. 2. 2009, Brno

- Poláková S., Rozsypal J., Fuchs R. (2008): Cage experiments – a potentiality to study predator recognition in birds? Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Does starvation support courage in Great Tits? Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Milan L., Poláková S., Fuchs R. (2008): Eurasian siskin and Greenfinch as a model species in recognition and categorization of predators in cage experiments. Poster. European Conference in Behavioural Ecology, Dijon, 18. – 20. 7. 2008

- Rozsypal J., Poláková S., Fuchs R. (2008): Lze rozpoznávání a hodnocení predátorů studovat v klecových experimentech? (poster) Zoologické dny, 14.-15.2. 2008 v Českých Budějovicích

- Tumová P., Poláková S., Fuchs R. (2008): Hlad podporuje statečnost sýkor koňader. (poster) Zoologické dny, 14.-15.2. 2008 v Českých Budějovicích

- Milan L., Poláková S., Fuchs R. (2008): Pěnkava jikavec a zvonek zelený jako modelové druhy v klecových pokusech s rozpoznáváním a hodnocením predátorů. Poster. Zoologické dny, České Budějovice, 14. -15. 2. 2008

2006

- Poláková S., Strnad M., Něměc M., Fuchs R. (2006): How Shrikes defend their nests? Animal Behavior Society Annual Meeting, 12. - 16. 8. 2006, Snowbird (USA)

2004

- Poláková S., Vančová K., Fuchs R. (2004): What we know about Blackbird parental troubles in the city of České Budějovice (Czech Republic). (poster) British Ecological Society Annual Meeting, 7. – 9. 9. 2004, Lancaster (GB)

- Poláková S., Fuchs R. (2004): Kde hledají predátoři kosí hnízda? (Where predators look for Blackbird nests?) 31. ethological conference of ČSEtS, 15. – 17. 4. 2004 (SK)

- Poláková S., Vančová K., Fuchs R. (2004): Jak se hnízdí kosům v Českých Budějovicích? (What´s about nesting of Blackbirds in České Budějovice?) (poster) Zoologické dny 2004, 12. – 13. 2. 2004, Brno (CZ)

2003

- Poláková S., Fuchs R. (2003): Predace hnízd kosa černého (Turdus merula) v Českých Budějovicích. (Predation of Blackbird nests (Turdus merula) in České Budějovice) (poster). Zoological days 2003, 13. – 14. 2. 2003, Brno (CZ)

2002

- Ševčík J., Poláková S. (2002): Results of the monitoring of waterfowl on fishponds in the Trebon Basin Biosphere reserve in 1986 – 2000. (poster) EuroMAB workshop: The role of wetlands in biosphere reserves, Mikulov (CZ)

Projekty řešené pracovníky a studenty PřF JU

Populární články

2010

- Poláková S.: I čejka stepní je vděčná za rozpad Sovětského svazu. Vesmír 89, 7, 2010/1

-         Poláková S.: Příjdeme do roku 2100 o tučňáky císařské? Vesmír 89, 518, 2010/9

2009

-         Poláková S.: Kdo všechno si je vědom sám sebe? Vesmír 88, 289, 2009/5

-         Poláková S.: Původ echolokace netopýrů dosud nedořešen. Vesmír 88, 769, 2009/12