Robovská Pavla, RNDr., Ph.D. Tisk

Odborné články

2010

Robovská-Havelková, P. 2010. How can ontogeny help us to understand the morphology

of anuran pectoral girdle? Zoomorphology 129:121–132

2009

- Přikryl, T., Aerts, P., Havelková, P., Herrel, A., Roček, Z. (2009) Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion. Journal of Anatomy 214: 100–139

2007

- Robovský, J., Audy, M., de Pascual, A.D., Havelková, P. 2007. Additional report of the Brown-nosed Coati (Nasua nasua vittata) on the tepuis – the Chimantá Massif, Churí Tepui, Venezuela. Lynx (Praha) 38: 115-117

2006

- Havelková, P., Roček, Z. 2006. Transformation of the pectoral girdle in the evolutionary origin of frogs: insights from the primitive anuran Discoglossus. Journal of Anatomy 209: 1-11

- Havelková P., Robovský J., Audy M., De Pascual, A.D. 2006. Brown-nosed coati (Nasua nasua vittata) on the Roraima tepui (Carnivora: Procyonidae). Lynx (Praha) 37: 123–130


Populární články

2008

- Havelková, P. 2008. Žába bez plic. Vesmír 87, 346

- Havelková, P. 2008. Důležitý obojživelník Gerobatrachus. Vesmír 87, 573-574

2007

- Havelková, P. 2007. Zimní herpetologické zážitky z Jihoafrické republiky. Tera fórum 2: 38-40.

- Havelková P., Audy M., Robovský J. 2007. Pozorování zvláštního nosála na stolové hoře. Od nosála červeného zpátky k nosálu červenému. Vesmír 86, 36-37

- Havelková P., Herrel, A., Aerts, P., Roček, Z. 2007. Analýza pohybu živočichů zpomaleným RTG videozáznamem a význam této analýzy pro řešení speciálních biologických problémů. Inovační podnikání a transfer technologií 1/2007: IV-V

2006

- Robovský J., Hrubý J., Piálek L., Havelková P. 2006. Ferdinand Stolička - opomíjený zoolog I. Živa 54: 137-140

- Hrubý J., Robovský J., Havelková P., Piálek L. 2006. Ferdinand Stolička - opomíjený zoolog II. Živa 54: 185-189

- Havelková, P. 2006. Tiktaalik - ani ploutev, ani noha. Vesmír 85, 322

2005

- Havelková, P. 2005. Proměny lopatkového pletence v evoluci obratlovců. Živa 53(1): 34-36

- Havelková, P. 2005. Scaphiophryne spinosa (Steindachner, 1882) – staronový druh parosničky. Akva tera fórum 1(1): 7

- Havelková, P., Veverková, Z. 2005. Na skok k žábám do jihovýchodní Asie (1): Jižní Thajsko. Akva tera fórum 1(8): 66-69

- Havelková, P., Veverková, Z. 2005. Na skok k žábám do jihovýchodní Asie (2): Sabah. Akva tera fórum 1(9): 74-77

- Havelková, P., Veverková, Z. 2005. Na skok k žábám do jihovýchodní Asie (3): Sarawak. Akva tera fórum 1(10): 52-54


Abstrakty z konferencí

2008

- Havelková, P. 2008. Jak se liší ontogenetický vývoj dvou základních typů lopatkových pletenců žab? Zoologické dny, České Budějovice

- Havelková P., Robovský J., Audy M., Schlögl J. 2008. Výskyt nosála červeného (Nasua nasua) na stolových horách. Zoologické dny, České Budějovice

2007

- Havelková, P. 2007. Arciferal vs firmisternal type of the pectoral girdle in frogs: an ontogenetic view. Journal of Morphology 268(12): 1081

- Sovová, J., Robovský, J., Havelková, P. 2007. Mammalian baculum - its ontogeny and evolutionary distribution. Journal of Morphology 268(12): 1137

- Havelková, P., Herrel, A., Aerts, P., Roček, Z. 2007. Origin of anuran jumping locomotion: inference from functional morphology and comparative anatomy. Journal of Morphology 268(12): 1081

2005

- Havelková, P. 2005. Žabí fauna jihovýchodní Asie. Herpetologické informace 4(1): 10-11

- Havelková, P. 2005. Developmental origins of the sternal elements in Anura. 5th World Congress of Herpetology – Abstracts

2004

- Havelková, P. 2004. Development of the pectoral girdle in Discoglossus (Anura: Discoglossidae) in context of fish-amphibian transition. Journal of Morphology 260(3): 297

2002

- Havelková, P. 2002. Genetická analýza hybridní zóny mezi Bombina bombina a Bombina variegata v předšumaví. Zoologické dny, Brno