Vlašánek Petr, Mgr. Tisk

Odborné články

2010

- Vlasanek P., Hauck D., Konvicka M. (in press) Adult sex ratio in the Parnassius mnemosyne butterfly: effects of survival, migration and weather. Israeli Journal of Ecology & Evolution

2009

- Vlasanek P., Konvicka M. (2009) Sphragis in Parnassius mnemosyne: male-derived insemination plugs loose efficiency with progress of female flight (Lepidoptera: Papilionidae). Biologia 64: 1206-1211

Vlasanek P. (2009) Record of Blue Chaser (Libellula fulva) in south Moravia, the Czech Republic (Odonata). Acta Musei MoraviaeScientiae Biologicae 94: 13-14

2006

- Konvicka M., Vlasanek P., Hauck D. (2006) Absence of forest mantles creates ecological traps for Parnassius mnemosyne (Lepidoptera, Papilionidae). Nota lepid. 29: 145-152.

 

Abstrakty z konferencí

2009

- Zimmermann K., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletal M., Slámová I., Blazková P., Ciháková V., Bartos M., Konvicka M. (2009) Sedmiletý monitoring hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Bochovském systému In Kulfan J., Dvořáčková K., IV. Lepidopterologické kolokvium, Zvolen, 29.1.2009, Program a zborník abstraktov. 20-21.

- Zimmermann K., Konvicka M., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blazková P., Kopecková M., Jiskra P., Konvicka M. (2009) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: Osmiletý monitoring druhu v ČR a návazné studie. In: Bryja J, Řehák Z & Zukal J. (Eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AVČR, Brno. 225.

2008

- Vlašánek P., Konvička M. (2008) Mění se párovací chování denních motýlů s fenologickým stavem populací? In: Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. pp. 36.

- Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v Čechách: pokus o nejmasivnější mark-recapture ve středoevropských dějinách. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. 221.

-  Zimmermann K., Konvička M., Fric Z., Hula V., Vlašánek P., Zapletal M., Novotný D., Blažková P., Kopečková M., Jiskra P. (2008) Populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v západních Čechách: Pokus o nejmasovější mark-recapture ve středoevropských dějinách. Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). III. Lepidopterologické kolokvium. Program, sborník referátů a abstraktů. AF MZLU v Brně, 24. ledna 2008. 29.

2007

- Vlašánek P., Konvička M. (2007) Realizovaný poměr pohlaví jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne). In: Laštůvka Z., Šefrová H.(eds). II. Lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů. AF MZLU v Brně, 25. ledna 2007. pp. 24. Prezentace v češtině

 

Postery

2008

- Vlašánek P, Berec L, Konvička M (2008) Lesní hospodaření a metapopulační dynamika jasoně dymnivkového, Parnassius mnemosyne. In: Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F., Zukal J. (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008. pp. 214.

- Vlasanek P, Berec L, Konvicka M (2008) Living in a dynamic landscape: woodland management and population dynamics of an endangered woodland butterfly, Parnassius mnemosyne. In: WallisDeVries M, Wynhoff I, Van Swaay C, Future of Butterflies in Europe II, Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting), Wageningen, Netherlands, Sborník abstraktů z konference 17.-19. dubna 2008. pp. 114.

- Zimmermann K., Konvicka M., Hula V., Jiskra P., Kopeckova M., Novotny D., Vlašánek P., Zapletal M., Fric Z. (2008) Dispersal abilities in marsh fritillary, Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae): A large scale study. Proceedings ICE 2008, XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July, 2008 2160.

2007

- Vlašánek P, Hauck D, Konvička M (2007) Jaký je realizovaný poměr pohlaví v populacích jasoně dymnivkového (Parnassius mnemosyne)? In: Bryja J., Zukal J., Řehák Z. (eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sborník abstraktů z konference 8.-9. února 2007. pp. 100. Poster v češtině