Fylogeneze a biogeografie cichlid rodu Bujurquina z východního úpatí And Tisk

Autor: Frnková Vanda

Školitel: Říčan Oldřich, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2017