Vliv barvy na efektivitu Moerickeho pastí v kontextu rostlinné nabídky a environmentálních faktorů okolí pastí Tisk

Autor: Perlík Michal, Bc.

Školitel: Šebek Pavel, Mgr.

Obhájeno: 2017