Genetická variabilita a fylogeografická struktura vybraných ohrožených savců v lidské péči Tisk

Autor: Pohlová Ludmila, Mgr.

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011