Mrtvé dřevo nebo staré stromy? Dynamika stanovišť saproxylického hmyzu v různých managementových režimech s ohledem na mobilitu a populační dynamiku modelových druhů Tisk

Autor: Šebek Pavel, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011