Zarůstající mediteránní krajina: Změny společenstev motýlů na velkém prostorovém měřítku s ohledem na způsob obhospodařování a výškový gradient Tisk

Autor: Zapletal Michal, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2011