Individuální rozdíly v antipredačním chování a jeho příčiny Tisk

Autor: Syrová Michaela, Mgr.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Zadáno: 2013