Socio-ekologické a kulturní adaptace člověka: Fylogenetický přístup Tisk

Autor: Duda Pavel, Mgr.

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011