Faktory strukturující motýlí společenstva druhově bohatého submediterálnního regionu Tisk

Autor: Bartoňová Alena, Mgr.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013