Osobnost u primátů: Metodika hodnocení, mezidruhová porovnání a souvislost s charakteristikami jedince Tisk

Autor: Másílková Michaela, Mgr.

Školitel: Konečná Martina, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2013