Biologie dravých druhů ryb v uměle vytvořených nádržích a jezerech Tisk

Autor: Vejřík Lukáš, Mgr.

Školitel: Čech Martin, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2013