Fylogeografie drobných savců v horských oblastech východní Afriky Tisk

Autor: Krásová (roz. Smiešková) Jarmila, Mgr.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015