Využití hlasů ptáků pro akustický monitoring Tisk

Autor: Průchová Alexandra, Mgr.

Školitel: Šálek Martin, Ing. Ph.D.

Zadáno: 2014