Možnosti a způsoby aktivní ochrany saproxylického hmyzu Tisk

Autor: Riedl Vladan, Ing.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015