Ecology and Community Structure of Saproxylic Beetles in Czech Republic Tisk

Autor: Kostanjšek Fran, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2015