Ekologie a taxonomie minujících motýlů čeledi Gracillariidae na Nové Guineji Tisk

Autor: Kaman Ondřej, Mgr.

Školitel: Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc.

Zadáno: 2011