Mechanistic View on Plant-Pollinator Networks Tisk

Autor: Biella Paolo, MSc.

Školitel: Janeček Štěpán, Mgr. Ph.D.

Zadáno: 2014