Vznik a funkce potravního search image u ptáků Tisk

Autor: Drábková Tereza, Mgr.

Školitel: Veselý Petr, RNDr. Ph.D.

Zadáno: 2016