Populační struktura savců v kontextu fragmentace krajiny Tisk

Autor: Zima Jan, Mgr.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2008