Habitatové preference, stanovištní dynamika a managment hmyzu vázaného na staré stromy Tisk

Autor: Plátek Michal, Mgr.

Školitel: Čížek Lukáš, Mgr. PhD.

Zadáno: 2009