Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae) Tisk

Autor: Sekerka Lukáš, RNDr. Mgr.

Školitel: Nedvěd Oldřich, doc. RNDr. CSc.

Zadáno: 2009