Evoluce hnízdního chování koprofágních brouků (Scarabaeidae: Scarabaeinae) Tisk

Autor: Zítek Tomáš

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. PhD.

Obhájeno: 2014