Ekologie střevlíků (Coleoptera: Carabidae) lučních stanovišť Tisk

Autor: Beneš Josef

Školitel: Vrba Pavel

Obhájebo: 2011