Kritická analýza "6. masové extinkce" na příkladu recentních druhů savců: vliv taxonomické historie ohrožených druhů Tisk

Autor: Mrázková Nikola

Školitel: Zrzavý Jan, prof. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2016