Jak ptáci kategorizují a diskriminují reálné a abstraktní objekty? Tisk

Autor: Nácar David

Školitel: Fuchs Roman

Obhájeno: 2011