Populační struktura a přežívání hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) ve fragmentované krajině Tisk

Autor: Vočadlová Martina

Školitel: Fric Zdeněk

Obhájeno: 2005