Reprodukční parametry bramborníčka hnědého (Saxicola ruberta) v bývalém VVP Ralsko a na srovnávací ploše v okolí Mnichova Hradiště Tisk

Autor: Chmel Kryštof

Školitel: Reigert Jan, Mgr. PhD.

Zadáno: 2013