Reakce ťuhýka obecného na současnou přítomnost různých predátorů: zastaví více nebezpečný predátor útoky na méně nebezpečného? Tisk

Autor: Syrová Michaela

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2013