Úkrytová ekologie tří kryptických druhů netopýrů: netopýra alkathoe (Myotis alcathoe), netopýra Bra Tisk

Autor: Vlasatá Tereza

Školitel: Lučan Radek, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2012