Vliv obranných mechanismů vrb na strukturu společenstev herbivorního hmyzu Tisk

Autor: Volf Martin

Školitel: Hrček Jan, Mgr.

Obhájeno: 2012