Potravní ekologie vrabce domácího v současném vesnickém osídlení Tisk

Autor: Havlíček Jan, Bc.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014