Stanovení personality na základě zpětných odchytů u norníka rudého Clethrionomys glareolus Tisk

Autor: Elexhauserová Anna, Bc.

Školitel: Sedláček František, doc. RNDr. CSc.

Obhájeno: 2014