Paleoecology of fossil species of canids (Canidae, Carnivora, Mammalia) Tisk

Autor: Okřinová Isabela, Bc.

Školitel: Pavelková Věra, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2014