Početnost, reprodukce a pohnízdní disperze kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v Českobudějovické pánvi Tisk

Autor: Hralová Nela, Bc.

Školitel: Riegert Jan, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016