Srovnání explorační aktivity dvou druhů podzemních savců s rozdílným sociálním systémem Tisk

Autor: Plánka Lukáš, Bc.

Školitel: Šumbera Radim, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016