Vliv biotických a abiotických faktorů na teritoriální a reprodukční chování vážek (Odonata) Tisk

Autor: Kybicová Tereza, Bc.

Školitel: Boukal David, doc. Ing. MgA Ph.D.

Obhájeno: 2015