Druhové složení a velikost rybích hejn volné vody kaňonovité nádrže Tisk

Autor: Holubová Michaela

Školitel: Peterka Jiří, RNDr. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013