Význam kamenolomů pro ochranu a ekologii středoevropských stepníků (Eresus spp.) Tisk

Autor: Blažková Zuzana, Bc.

Školitel: Tropek Robert, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015