Mění se somatické parametry divokých zástupců koňovitých v lidské péči? Tisk

Autor: Novotná Adéla, Bc.

Školitel: Robovský Jan, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015