Motýli českých maloplošných chráněných území - analýza s ohledem na funkční vlastnosti Tisk

Autor: Bartoňová Alena

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2013