Původ, genetická variabilita a vzájemné vztahy přežívajících evropských populací perleťovce Argynnis niobe Tisk

Autor: Leština Dan, Bc.

Školitel: Konvička Martin, doc. Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2016