Indicators of stress intensity in domestic piglet's vocalisation Tisk

Autor: Červenková Iveta, Bc.

Školitel: Linhart Pavel, Mgr. Ph.D.

Obhájeno: 2015