Potravní a ekologické strategie pestřenek (Diptera: Syrphidae: Eristalini) Tisk

Autor: Pavlíková Anežka, Bc.

Školitel: Fric Faltýnek Zdeněk, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2011