Scavenging na mrtvých bezobratlých v různých typech agrocenóz Tisk

Autor: Fiala Jan, Bc.

Školitel: Foltan Pavel, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015