Dlouhodobé sledování pohybu a věrnosti lokalitě u jedinců kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) Tisk

Autor: Holicová Tereza, Bc.

Školitel: Robovská Pavla, RNDr. Ph.D.

Obhájeno: 2015