Biotopové nároky synantropních ptáků (vrabec domácí, vrabec polní a hrdlička zahradní) Tisk

Autor: Machová Markéta, Bc.

Školitel: Fuchs Roman, RNDr. CSc.

Obhájeno: 2017