Reprodukční strategie samců rosničky obecné (Hyla arborea) ve vztahu ke stáří jedince Tisk

Autor: Bodnár Tomáš

Školitel: Berec Michal

Obhájeno: 2011